Jaarrekening

De jaarrekening is het cruciale document waarin inzicht wordt gegeven in de financiële prestaties van de onderneming. De jaarrekening is basis voor externe partijen en de fiscale verantwoording over het boekjaar. Banken en overige kredietverschaffers baseren zich op helderheid en betrouwbare cijfers. Het is onze zorg dat de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Hiermee bent u verzekerd van een betrouwbare financiële verantwoording, hetgeen voor u een prima uitgangspunt vormt bij het nemen van strategische beslissingen zoals investeringen, uitbreidingsplannen, aangaan van financieringen en het nemen van wezenlijke bedrijfsmatige beslissingen.
Basis voor een goede jaarrekening vormt een volledige en degelijke administratie. Hoe deze in te richten en welke werkzaamheden u zelf verricht kunnen wij met u bespreken. U kunt uw administratie volledig aan ons uitbesteden tot het aanleveren van een volledige administratie welke wij controleren en verwerken tot een jaarrekening. Dit kan variëren van de “schoenendoos” aanlevering tot een volledig digitaal gevoerde administratie.