Fiscaal advies

Wij hebben een eigen team voor de verzorging van uw inkomstenbelasting, zowel zakelijk als privé, ook voor de vennootschapsbelasting & voor de aangifte van uw BTW en loonbelasting. Voor al uw fiscale aangelegenheden, te weten:

Voor zo wel ondernemers als particulieren;

  • Aangifte belastingdienst en controle aanslagen en toeslagen.
  • Voeren of coördineren van bezwaar- en beroepsprocedures.
  • Financial planning.
  • Successie en schenking, informatie en aangifte.

Voor ondernemers;

  • Rechtsvormkeuze en risicobeheersing.
  • Samenwerkingsverbanden.
  • Opstellen ondernemingsplan.
  • Procedure en begeleiding start onderneming of als ZZP’er.
  • Inventarisatie en/of analyse administratie op fiscale consequenties, bijvoorbeeld BTW verplichtingen.